Bloeiend platteland

Gemeente Buren staat bekend om haar “bloeiend platteland”.
En dit betekend voor CDA Buren meer dan bloesem in de lente.

Bloeiend platteland staat voor een vitaal, fruitig en gezond landschap.
De kostbare natuur, zowel binnen- als buitendijks,
de agrarische sector met haar akkers en weilanden, fruitteelt en boomteelt,
de bedrijvigheid in onze gemeente,
de recreatie en niet te vergeten het wonen dienen in balans te zijn.
dan is het landschap vitaal en gezond.

Een goede balans
tussen natuur en economie,
tussen inwoners, en toeristen,
tussen industrieterreinen en uitbreiding van een bestaand bedrijf elders

Als wij rekening houden met elkaar dan is er in goed overleg veel bereikbaar, want SAMEN zijn wij BUREN.

  • Agrarisch sector ontmoet Derk Boswijk

    Op vrijdag 28 januari is er van 12.00 tot 14.30 uur een digitale ontmoeting met Derk Boswijk voor iedereen die geïnteresseerd is in een toekomstbestendige agrarische sector.

    De bijeenkomst wordt georganiseerd door CDA Buren, CDA Regio Rivierenland, LTO- De Betuwe, en de sectoren Laanbomen en Tuinbouw met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

    Deze digitale bijeenkomst wordt georganiseerd omdat Rivierenland veel (innovatieve) agrarische bedrijven kent, die dit gebied uniek maken voor Nederland. Dat vraagt niet alleen om landelijk en provinciaal beleid, maar ook om lokale keuzes.