Monique Bettink-Pierik

Monique Bettink-Pierik

Lijsttrekker

De afgelopen raadsperiode heeft ze veel indruk gemaakt. Met duidelijke standpunten, scherpe analyses en goed onderbouwde motivatie heeft Monique Bettink-Pierik respect afgedwongen in de gemeenteraad. Wat opviel waren haar goede voorbereidingen. “Ja, daar gaat tijd in zitten, maar je doet het voor de gemeenschap en dan doe ik dat met plezier. Dat is mijn betrokkenheid als CDA’er, je wilt de gemeente mooier maken en beter doorgeven aan een volgende generatie. Dat lukt niet in je eentje, daarvoor heb je elkaar nodig. Dat is deze periode goed gegaan, dat zet ik graag nog vier jaar voort.”

Waar Monique zich vooral hard voor maakt zijn gezonde financiën en het sociaal domein. “Voor de OZB krijg je heel wat terug, maar dat  moet wel voor iedereen betaalbaar blijven. Daar let ik op. Daarnaast willen we zorg voor de medemens, aandacht voor de jeugd, eenzaamheid voorkomen, laaggeletterdheid aanpakken, er is nog genoeg te doen.

En dan heb ik het nog niet over de omgevingsvisie, die ons allen aangaat, omdat het ons eigen dorp betreft. Inwoners moeten altijd vanaf het begin meepraten, want zij zijn de ervaringsdeskundigen van hun dorp. Neem de inwoner serieus, luister en betrek jong en oud erbij. Dat wil CDA Buren.”

Nummer 2 op de lijst

Peter van Dijk (44) is een echte verenigingsman, of het nu gaat om speeltuin, muziekvereniging of sportclub.

“Ik woon in Eck en Wiel,  maar mijn hart klopt voor de hele gemeente, voor jong en oud. Daarom zit ik bij CDA Buren: een lokale partij met hart voor de mensen. En die wil samenwerken. Die ruimte geeft aan de ondernemer, de jeugd actief wil laten zijn en zorg dichtbij wil organiseren. Daarom spreekt het kerngericht werken mij aan. Elke kern heeft zijn eigen identiteit en leefbaarheid en om die in stand te houden, moeten we samen met de inwoners ons inzetten. Dat deed ik al en dat blijf ik doen als ik in de gemeenteraad zou mogen komen.” De nummer twee van CDA  Buren is een echte verbinder.

In de gemeenteraad kan hij zich uitleven op woningbouw en veilig verkeer. “We moeten echt gaan bouwen”, vindt Peter. “Naar behoefte voor gezinnen, starters, senioren en alleenstaanden, van huur tot vrijstaand, voor elke portemonnee, en met lef voor nieuwe woonvormen. Meer woningen betekent meer mensen en dat is goed voor verenigingsleven, dorpshuis, kerk en school en daarmee voor de leefbaarheid van dorp en stad. En natuurlijk met veilige fietsroutes, daar ga ik voor.”

Peter van Dijk

Image

Thomas Jansen

thomas jansen

Nummer 3 op de lijst

Er zullen in onze gemeente weinig mensen zijn die zoveel van milieu, duurzaamheid en landschap afweten als Thomas Jansen, nummer drie bij CDA Buren. De landschapsarchitect uit Zoelen weet waar hij over praat bij deze onderwerpen. Hij kent de regels en cijfers, maar hij schroomt niet om ook anders te denken, nieuwe wegen in te slaan, innovatieve opties een kans te geven. En dat doet hij met een passie die je aanspreekt. “Ik wil transparante politiek die het eerlijke verhaal vertelt. Buren is een landelijke gemeente en daar moeten we trots op zijn, maar ook zorgvuldig mee omgaan. Als CDA Buren gaan we niet voor techniek of juridisch getouwtrek, wij zijn van de mensen. Ons hart klopt voor ondernemer en agrarier, recreant en docent, leerling en vrijwilliger en ga zo maar door. Wij willen een duurzame toekomst die in balans is met ons sociale geweten en als daar een ander geluid bij hoort dan de standaard kreten, dan is dat maar zo. Die grondhouding wil ik vertalen in daadkracht en nieuwe ideeen.”

Voor Thomas betekent dat ook extra aandacht voor de lokale economie en verantwoorde ontwikkelingen op het gebied van recreatie. “Lokale identiteit vraagt maatwerk. Daar ga ik voor.”

Image

4. Willem van Blijderveen, Ingen

Deskundig op het gebied van ruimtelijke ordening. Buro Van Blijderveen Bouwkundig Teken- en Adviesbureau is al 40 jaar een begrip in de Betuwe. Niet langer actief in het bedrijf, maar nog steeds zeer betrokken.
Image

5. Hans van der Vlies, Asch

Geïnteresseerd in politiek, samenleving, communicatie en religie. ALs financieel inspecteur deskundig op het gebied van onderwijs. Zet zich in voor een leefbare samenleving en behoud van de identiteit van Asch
Image

6. Aad van der Sluijs, Buren

Jarenlang bij de vrijwillige brandweer betrokken geweest en nu (weer) burgerlid voor het CDA Buren. Nog steeds ondernemer met zijn garagebedrijf. Volop in de samenleving, met oog voor de mens.
Image

7. Hedy Bouman-Jansen, Maurik

Als bestuurslid al jarenlang betrokken bij het CDA Buren. Werkzaam in de zorg, kent als geen ander de uitdagingen die de zorg op dit moment heeft. Actief in de kerk en de gemeenschap van Maurik.
Image

8. Petar Opic, Maurik

Verdeelt zijn tijd tussen het mooie Buren en Kroatië. Deskundig op het gebied van integraal water management, met jarenlange ervaring op het gebied van afvalwater behandeling in samenwerkingsprojecten met waterschap en provincie.
Image

9. Joost van den Anker, Maurik

Agrariër en burgerlid voor het CDA Buren. Actief in zijn sector, met oog voor de uitdaging van duurzaam ondernemen als agrariër. Deskundig op het gebied van land- en tuinbouw en veeteelt.
Image

10. Wout Oskam, Beusichem

Gepensioneerd dierenarts. Vanuit zijn jarenlange ervaring met de veehouderij vindt hij het essentieel dat er meer aandacht is voor kansen en bedreigingen voor de veehouders. Niet over de boeren, maar met de boeren praten om samen de (milieu)problemen op te lossen.