Kansrijk wonen op basis van kernen met pit, Thomas Jansen

Foto van Thomas JansenOnder deze noemer wil CDA Buren haar bewoners een gezonde, veilige en betaalbare woonomgeving bieden. Immers CDA Buren ziet wonen als een plek gebonden kwaliteit. Dat houdt niet op bij de muren van het huis, dat reikt tot in de kern en haar buitengebied.

Wat is daar voor nodig?

Allereerst het bewustzijn dat wonen een gewortelde waarde is. Dat wil zeggen dat je woning bijdragen aan een karaktervolle uitnodigende omgeving. De trots van elke kern is weer typisch Betuws anders en geworteld op een verrassend veelzijdige grondslag. Het versterken van die veelzijdigheid is wat he CDA centraal wil stellen.

Niet alleen vanuit ruimtelijke en klimaat kwaliteit maar ook vanuit kansrijkheid voor wonen en werken. De nu nog wat verscholen diversiteit biedt kansen voor plekgebonden diversiteit aan wonen, werken en recreëren. Kortom ruimte voor een gevarieerde groei afgestemd op de karakteristieken van kern en buitengebied.

Last but not least, betaalbare woningen en ruimte voor bedrijvigheid. Binnen de kaders van karakteristieke kernen wordt de nadruk gelegd op het realiseren van betaalbaar duurzame woningen. Daarvoor zal het CDA Buren alle mogelijkheden beschikbaar willen inzetten en nieuwe constructies onderzoeken. De kracht van het CDA buren is dat we korte lijnen hebben met Hugo de Jonge en het landelijke CDA die dezelfde ambities koesteren.

Wat doen we dan bewust NIET?

Het CDA wil afscheid nemen van top down geregisseerde programma’s zoals de RES rivierenland en andere zaken waar de zeggenschap beperkt blijft tot het ‘meedenken’ maar zichzelf niet of nauwelijks herkent in de resultaten. We hebben gezien dat dit lokaal democratisch weinig vruchtbaar is en beklijfd. Sterker nog de risico op energie- en duurzaamheidsarmoede vergroot.

Daarom wil CDA Buren realistische duurzaamheid. Dat wil zeggen betaalbaar, haalbaar. Dit doen we door te faseren en bijvoorbeeld aardgas NIET af te zweren. Sterker nog, het te omarmen als een duurzame bouwsteen in de gemoedelijke overgang naar een schonere klimaatbestendigere toekomst. Gemoedelijk ook door het aanreiken van alternatieven en ondersteuning bij het verduurzamen. Tegelijkertijd aanhakend op het eerdere thema, zuinig omgaan met ons schoon groene buitengebied. Nieuwe ontwikkelingen stimuleren om karaktervol klimaat en energie in hun initiatieven te integreren. Dit biedt enerzijds ruimte en vrijheid doordat welstand en het toetsingskader op details wordt vervangen door een toetsingskader waarbij de verrijking van een karaktervolle duurzame leefomgeving centraal staat.

En daar hebben we elkaar voor nodig. Want samen maken we significant meer kwaliteit dan de som van het versnipperde ieder voor zich.  Sterker nog versnippering leidt tot verlies van karakter en kwaliteit van wonen en werken. Heel dichtbij doordat de warmtepomp van de buren naast uw slaapkamerraam loopt te loeien, in de kern doordat verademend groen in de wijk wordt vervangen door steen en parkeerblik.

Gedeelde last is vermenigvuldigde lust, samen kerngericht zorg voor elkaar en onze leefomgeving.